O deporte e a súa capacidade de proxectar valores cara á sociedade, especialmente entre os máis novos, fai que o noso club adquira unha gran responsabilidade á hora de promovelos a través da súa actividade deportiva e social. No RCTC, estes valores hanse ir conformando ao longo da súa historia sendo hoxe parte da súa identidade. Aínda que de momento o club non dispón aínda dun plan totalmente definido en materia de RSC, si desenvolve algunhas pequenas actuacións neste ámbito:

Compromiso social:

  • Fomento do deporte como elemento integrador: O Club conta cun manual de benvida sinxelo pero amable para facilitar a integración dos novos socios na nosa entidade. Tamén se fomentan os intercambios deportivos con outros clubs co fin de favorecer a competición e as relacións sociais dos nosos socios.
  • Fomento valores deportivos: A través das súas escolas e das visitas escolares que o club organiza con colexios da zona para promocionar a práctica do tenis e do pádel. Tamén lles facilita o acceso a bolsas deportivas aos seus xogadores máis novos.
  • Colaboración con entidades sen ánimo de lucro: O RCTC colabora puntualmente con algunhas institucións e ONG dando apoio ás súas iniciativas solidarias a través da organización de eventos deportivos e sociais (TennisAid, Asanog, AgaUcraína, Cáritas…)

Compromiso ambiental:

  • Mellora da eficiencia enerxética: co comezo do 2024 remataron os traballos de instalación de luces leds nas pistas de quick, pádel e na polideportiva. Esta renovación da iluminación suporá un importante aforro enerxético ademais de xerar un impacto ambiental positivo.
  • Recollida selectiva de residuos e reciclaxe: un dos obxectivos do club é implementar ao longo do 2024 un plan integral que contribúa a mellorar o tratamento de residuos na nosa entidade e minimizar así os seus efectos contaminantes.

Compromiso ético:

  • Código etico e de conduta: Estamos a traballar na elaboración dun documento que recolla os principios e os valores que deben presidir a actuación do club, da súa Xunta Directiva e dos seus empregados, co fin de procurar un comportamento ético e responsable na xestión profesional da súa actividade.

Accede ás noticias sobre o compromiso social do club

Fai clic aquí